Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten
|
|
Log hier in met je bestaande gegevens.
Wachtwoord vergeten?
Log in met je account.

Privacybeleid


Via www.beautyvoordeelkaart.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Touch Promotions B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2019 en heeft versienummer 1.1.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website en de Beauty Voordeelkaart laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om u:

 • Gebruik te laten maken van de Beauty Voordeelkaart;
 • De Beauty Voordeel nieuwsbrief te doen toekomen;
 • Antwoorden te doen toekomen op via de website of email gestelde vragen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om u gebruik te kunnen laten maken van de Beauty Voordeelkaart en/of u de Beauty Voordeelkaart nieuwsbrief te doen toekomen.

Indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor deze doelstellingen worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze Beauty Voordeelkaart nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

• Facebook connect

• Google Analytics

• LinkedIn Widgets

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

• Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

• Het optimaliseren van onze diensten;

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@touchpromotions.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchpromotions.nl.RESPONSIBLE DISCLOSURE

Bij Touch Promotions B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

We vragen aan u:

 • Uw bevindingen te mailen naar privacy@touchpromotions.nl;
 • Het beveiligingsprobleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het beveiligingsprobleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het beveiligingsprobleem;
 • In berichtgeving over het gemelde beveiligingsprobleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een waardebon van € 25,- aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem.

Wij streven er naar om alle beveiligingsproblemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het beveiligingsprobleem nadat het is opgelost.